Kamenické práce

Kamenické práce

Skupina kamenických prací obsahuje velmi široké spektrum výroby a osazení kamenických výrobků. Jsme schopni zhotovit a dodat jakékoliv prvky dle představ architektů a investorů a to od nejjednodušších výrobků až po kamenosochařské práce. Svými pracemi se také podílíme při restaurování a renovaci kamenných památek.

Dlaždičské práce

Dlaždičské práce

Naše společnost realizuje veškeré typy dlažeb s prvky štípanými, hrubě opracovanými i leštěnými. Velmi často provádíme dlaždičské práce v historických částech měst – jako repase, popřípadě částečné nebo úplné náhrady původních dlažeb.

V poslední době také realizujeme stále více prací pro zákazníky v soukromém sektoru – okolí RD - včetně dlažeb betonových, které v některých částech měst jistě mají své opodstatnění, především z titulu ceny a moderního vzhledu.